Близо 250 възпитаници на габровските детски градини отправиха призив за приятелство и търпимост по време на участието си в Общинския фестивал на толерантността, който се проведе на 11 и 12 юни.

  

Малчуганите показаха своите умения и наученото в групите за интеркултурно обучение по танци и театър през учебната 2017/2018 г. Дейностите са по проект „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“.

    

Под мотото „Да танцуваме заедно“ в първия ден малките таланти рецитираха стихотворения, пяха песни и изнесоха програма от разнообразни стилове танци. На следващия ден децата влязоха в ролята на актьори и с драматизации и миниатюри направиха своите първи стъпки в театъра. Те използваха специален реквизит и декори, а акцент в костюмите бяха традиционните народни носии.

    

„Да бъдем толерантни означава да се научим да общуваме помежду си, уважавайки различията си. За нас е важно да насърчим и да подкрепим всички деца – в учението и в забавлението. Добротата, саможертвата и щедростта не са изключителна собственост на нито една раса или религия. Вярвам, че с тези съвместни изяви на габровските деца се родиха и нови приятелства!“, каза в приветствието си зам.-кметът инж. Нела Рачевиц – ръководител на проекта.

  

По време на събитието програмният директор на партньорската организация „Амалипе“ Теодора Крумова връчи плакет на Община Габрово за посланик на равния достъп до качествено образование, както и грамота от наградите „Златна ябълка“ 2018 за принос към благосъстоянието на децата в България.

  

През двата дни на сцената на зала „Възраждане“ се изявиха деца от ДГ „Мечо Пух“, ДГ „Младост“, ДГ „Перуника“, ДГ „Радост“, ДГ „Явор“, ДГ „Дъга“, ДГ „Мики Маус“, ДГ „Първи юни“, ДГ „Ран Босилек“ и ДГ „Слънце“. За отличното представяне на фестивала и упоритата работа през годината малките палавници бяха възнаградени с вкусни лакомства.

  

Проектът „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“ е на стойност 500 хил. лева. Той стартира на 27 юли 2017 г. с финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

  

Целта е да се подпомогне успешното включване в образователната система на деца от различни етноси. Дейностите са насочени към равнопоставеност на бъдещите първокласници в групите за предучилищна подготовка. Работата обхваща и родителите, а семействата в неравностойно положение получават специална подкрепа.

Децата на Габрово: „Да бъдем толерантни и заедно да сътворим един по-хубав свят!“

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Българското председателство в ЕС бе отбелязано и в Тун
14 юни 2018
Гъбене, Яворец, Камещица, Музга, Смиловци, Борско, Драгановци, Драгиевци, Новаковци, Янтра и Буря без вода на 18 и 19
14 юни 2018