Девет детски градини и пет училища в Габрово ще бъдат реновирани по проект BG161PO001-1.1.09-0039 „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”. Той беше подписан на 13 декември в МРРБ в София от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и заместник-кмета на Община Габрово по устройство на територията, благоустрояване и строителство инж. Добрин Савчев.

Проектът е на стойност 7 882 847 лв., като от тях близо 5 млн. са безвъзмездна помощ от Европейския съюз, а останалите се отпускат от Общината.

Срокът за изпълнение е 24 месеца. През това време в сградите на детските заведения и училищата ще бъдат направени ремонти, подменени дограмите, поставена топлоизолация и въведено енергоспестяващо осветление, ще се модернизират и подменят отоплителните инсталации. В девет от обектите ще бъдат изградени инсталации за битова гореща вода със слънчеви колектори, а в една детска градина ще бъде монтирана фотоволтаична инсталация.

Инвестицията ще засегне пряко 28% от учащите и 65% от децата в детски градини на територията на община Габрово.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие“. Общо 58 общини в България ще се възползват от схемата и ще внедрят мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини, като общата стойност на всички проекти е 105 млн. лева.

Детските градини и училища в Габрово, които ще бъдат реновирани по проекта са:

 


ОДЗ „Дъга”
ОДЗ „Ран Босилек”
ЦДГ „Младост”
ЦДГ „Перуника” – база 1
ЦДГ „Първи юни”
ЦДГ „Радост” – база 1
ЦДГ „Слънце” – база 1
ЦДГ „Явор” – стара и нова сграда
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Неофит Рилски”
ОУ „Ран Босилек”
ОУ „Христо Ботев”
СОУ „Отец Паисий”

 

Коледното градче е готово да ви посрещне
13 декември 2010
Валя Балканска ще пее за ансамбъл „Габровче”
15 декември 2010