Изложбата „Там, където думите са излишни” проследява зараждането на музикалното дело и неговото развитие след Освобождението в градовете Габрово, Шумен и Попово. Откриването на изложбата е на 9 октомври 2018 г. в Изложбената зала на ЕМО „Етър” от 13.30 часа. Събитието се реализира съвместно от Регионалния исторически музей – Шумен, Етнографския музей на открито „Етър” и Историческия музей – Попово.

Представени са различни музикални инструменти – духови, струнни, български народни инструменти, детски свирки с причудливи животински форми, които са любими играчки на децата не само в миналото. Включени са инструменти и вещи на известни български музикални дейци, сред които Панчо Владигеров, Андрей Стоянов, Тодор Колев, Люба Велич, проф. Лилия Гюлева, Никола Ченгелиев и др. Експонирана е и цигулката на Васил Коларов.