КЕВИС - международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство се проведе в Етнографския музей на открито „Етър“ от 23 до 28 юли. Тази година инсталациите, които са разположени из цялата територия на музея, провокират голям интерес сред посетителите.

Инсталациите нямат постоянен характер, което е част от същността им. Те показват променящата се природа. В „Етър”-а ще останат до началото на септември.

11 преподаватели, студенти от Националната художествена академия и творци на свободна практика от страната и чужбина участваха в това издание на КЕВИС. Международният симпозиум се провежда от 2015 г. на територията на ЕМО „Етър”.

ЕМО „Етър” е партньор на инициативата, а Сдружение АЛОС е организатор.