Най-малко три дерета в централата част на Габрово преляха, заради затлачване с битови отпадъци и причиниха завиряване на улици и пътни участъци при обилните валежи в последните дни.

Автомобилни гуми, пластмасови опаковки, предмети от бита, включително дребни строителни отпадъци са възпрепятствали проводимостта на деретата на улиците „Тотьо Иванов“, „Осми март“ и „Орловска“ и са причинили големите завирявания на улиците „ Неофит Рилски“  и  „Орловска“, показаха огледите на общинските аварийни екипи.

Дере на ул. „Осми март“ и дере на ул. "Орловска"

В крайните квартали на града, проблем за проводимостта на речните корита създават големи количества добита и попаднала във водния поток дървесина.

Затлачените дерета и речни участъци вече са почистени, извършва се оглед на критичната инфраструктура.

Водостоците, деретата и критичните участници от реките на територията на общината са под непрекъснато наблюдение и контрол.

Безотговорното отношение и поведение на хората, които изхвърлят нерегламентирано отпадъци, не за пръв път създава предпоставки за наводнения в Габрово.

В тази връзка, Община Габрово напомня, че съгласно Наредбата за чистотата в Габровската община е забранено замърсяването с отпадъци на поречията на реки, долове и обществени места в регулацията и извън нея на селищата в общината. Нарушителите се наказват с глоба до 1000 лв. - за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица – с имуществени санкции в размер до 10 000 лв.

От началото на месец юли дъждовните дни в Габрово са 20. Средната годишна норма на валежите за град Габрово е около 640 л/кв.м. От началото на годината до края на месец юли 2018 г. падналите количества дъжд в града са близо 600 л/кв.м., като само за месеците юни и юли количествата надвишават 300 л/кв.м., сочат данните на общинската метеорологична станция.