Начална пресконференция по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ ще се състои на 15 декември 2017 г., петък, от 11:00 часа в ритуалната зала на Община Габрово.

Ще бъдат представени дейностите по модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в две общински образователни институции. Ремонтите обхващат територията на основните училища „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“.

Цялостният облик на учебните сгради и дворните пространства ще бъде подобрен. Предвидено е ново обзавеждане на класните стаи, оригинални дизайнерски решения за интериора, съвременна система за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация, нови инсталации и други. За двата обекта са сключени договори за инженеринг, който включва проектиране, авторски надзор и строителство.

Общата стойност на проекта е 4 704 366 лв. Предоставената безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ е 4 000 000 лв., а собственият принос е в размер на 704 366 лв. Срокът за изпълнение на договора е 30 месеца.

След конферентната част е планирано организирано посещение в сградата на ОУ „Цанко Дюстабанов“ на ул. „Христо Смирненски“ № 27, където дейностите вече започнаха. Около 12:15 часа кметът на общината Таня Христова и представители на местното дружество „Гипсотехника“, което е избрано за изпълнител на този обект, ще дадат официален старт на строително-ремонтните работи.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

Доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества участваха във викторина „Моето здраве е мое право“
12 декември 2017
Коледна магия с оркестър „Габрово“
14 декември 2017