Доброволците към Превантивно-информационните центрове на Общинските съвети по наркотични вещества от градовете Габрово, Стара Загора, Хасково и Кърджали участваха в образователна викторина „Моето здраве е мое право“. Повод за събитието беше отбелязването на Международния ден за борба със СПИН - 1 декември, и Международния ден на доброволчеството - 5 декември. Срещата се проведе в Центъра по зависимости в Стара Загора.

Викторината целеше да провери и обогати познанията им по теми, свързани с психоактивните вещества и зависимостите. Доброволците бяха разпределени на 7 отбора по 6 човека. Отборът, събрал най-много точки, бе отличен като победител.

В края на срещата всички участници получиха грамоти за успешното си представяне, създадоха се нови познанства и се постави началото на добро партньорство помежду им.

НаСладки – малко преди Коледа
12 декември 2017
Представят проекта за ремонтите на училищата „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“
13 декември 2017