Интерактивно ГИС приложение, представящо Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията община Габрово вече е активно вече на сайта на местната администрация.

Уеб базираният пространствен модел дава информация за допустимите за включване в програмата сгради и напредъка на нейното изпълнение. Чрез него гражданите могат да проследяват промяната в статуса на сградите, включени в програмата – от създаване на сружения на собствениците до изпълнение на строителни дейности.

Приложението е адаптирано за мобилни устройства и е достъпно на сайта на Община Габрово в банер тук.

Община Габрово информира, че поради големия обем информация, която се обработва, са възможни несъответствия в данни за отделни обекти в приложението. При установяване на неточности, моля, сигнализирайте за необходимост от корекция на електронен адрес: gis@gabrovo.bg.