Приключиха строително-монтажните работи по изграждане на котелно помещение за природен газ в детска ясла „Зора“ и подмяна на отоплителната инсталация в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“.

Новите придобивки в двете заведения са реализирани по проект „Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност (НАГОРЕ)“ със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Детска ясла „Зора“ 

В ясла „Зора“ е подменена горивната база с нов комбиниран котел с мощност 300 KW, който е монтиран в новоизградена пристройка към основния корпус на сградата. Основно ще се ползва природният газ, а течното гориво ще е алтернативно. Съоръжението е свързано чрез разпределителни колектори към съществуващата отоплителна инсталация.

  

Циркулацията на топлоносителя се обезпечава от самостоятелна циркулационна помпа с автоматична настройка. Изграден е площадков подземен газопровод. Сигурността на работа на газоснабдителната инсталация се осигурява от датчик и газсигнализираща централа, свързани с аварийната вентилационна система. Стойността на строително-монтажните работи е 90 995 лв., изпълнител е габровската фирма „Илстрой“ ЕООД.

Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“

Във всички корпуси на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ са подменени старите чугунени радиатори с алуминиеви. Изградена е нова тръбна мрежа от стоманени тръби с открит монтаж. В сутерена на учебния корпус е запазена топлообменната станция, свързана със съществуващото котелно, което е в корпуса на физкултурния салон и басейна.

В абонатната има нови разпределителни колектори, към които са подвързани новоремонтираните отоплителни клонове с автономна циркулационна помпа. Предвидено е автоматично управление с възможност за работа на противозамръзващ режим. Изпълнител на дейностите е „Технострой България” ЕООД, гр. София, стойността на строително-монтажните работи е 275 355 лв.

Строителен надзор на обектите е упражняван от местната фирма ЕТ „Интерстрой – Милчо Кръстев“.

С подобряването на ефективността на отоплителната система в гимназията и монтажа на нов високоефективен газов котел в детската ясла Габрово ще намали емисиите на въглероден диоксид в атмосферата с 28 тона годишно, а спестената енергия от конвенционални източници ще е 98,8 мегаватчаса на година.

Община Габрово с проект за отоплителна инсталация на хандбалната зала в СК „Христо Ботев“
30 декември 2016
Зимна обстановка – община Габрово към 7 часа на 3 януари 2017 г.
3 януари 2017