Община Габрово кандидатства пред Министерството на младежта и спорта /ММС/ за отпускане на средства за ремонт и изграждане на нова отоплителна инсталация в залите за хандбал и вдигане на тежести в спортен комплекс „Христо Ботев“.

Проектното предложение „Зала за хандбал в СК „Христо Ботев“, гр. Габрово – въвеждане на енергоспестяващи мерки“ е на обща стойност 288 149,72 лв. със срок за изпълнение от осем месеца. Безвъзмездната финансова помощ е 100% и се отпуска по Наредба № 2 на ММС за изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост.

Предвидените строително-монтажни работи включват полагане на топлоизолационна система и подмяна на дограма в корпуса с административната част за треньорите и санитарните помещения. Ще бъдат монтирани изцяло нови електрически инсталации и вентилационни уредби в спортните зали и съблекалните. Отоплителната инсталация в двата корпуса ще бъде преустроена с изграждане на нова тръбна мрежа и отоплителни тела. Заложено е газоснабдяване на цялата сграда с вътрешна разпределителна мрежа.

Спортният комплекс се ползва от над 400 картотекирани състезатели, като залата за вдигане на тежести обслужва всички лицензирани спортни клубове в Габрово, а залата за хандбал служи за подготовка и официални срещи от „А“ РХГ в периодите, в които зала „Орловец“ домакинства различни спортни прояви.

През 2012 г. със 177 834 лв. от Министерство на младежта и спорта е ремонтиран корпусът на залите за хандбал и вдигане на тежести. Подменена е дограмата, по фасадите има топлоизолационна система, направено е вътрешно и външно боядисване и подмяна на дюшемето. След ураганния вятър в Габрово през 2013 г., с 99 729 лв. от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане е ремонтиран покривът на административния корпус и увредените термопанели над залата за хандбал.

В момента залите са заети 6 месеца в годината поради ниските температури и липсата на отопление. След реализирането на проекта се предвижда да бъдат ползвани целогодишно.

5 и 6 януари ще бъдат неучебни в училищата в Габрово
30 декември 2016
Нова отоплителна инсталация в математическата гимназия и газ за ясла „Зора“
30 декември 2016