На основание на задължително предписание на Регионална здравна инспекция - Габрово, кметът на община Габрово определи дните 05.01.2017 г. и 06.01.2017 г. за неучебни в училищата на територията на град Габрово.

В съответствие с предписанието, в заповедта на кмета е определено, за периода от 30.12.2016 г. до 08.01.2017 г., да се предприемат следните противоепидемични мерки:

  1. Повишаване взискателността при провеждане на санитарно-хигиенните и противоепидемични мероприятия и тези, предвидени за работа при зимни условия в детски и учебни заведения;
  2. Персоналът в детските заведения да работи с лични предпазни средства;
  3. В детските заведения и училищата медицинските специалисти с помощта на преподавателите и възпитателите да провеждат сутрешен филтър. Откритите болни деца да се връщат по домовете;
  4. Да не се допускат на работа заболели лица от персонала на детските заведения;
  5. Да се преустановят организираните мероприятия на ученици и други детски колективи, като посещения на театри, спортни празници и други такива;
  6. Да се ограничи достъпът на външни лица в детските заведения;
  7. Да се извършва трикратна дезинфекция в помещенията и редовна аерация на помещенията, в които се помещават детските колективи;
  8. Да се включи в менюто на децата достатъчно количество тонизиращи напитки (билков чай, мляко, прясно изцедени сокове).

За сведение и изпълнение, препис от заповедта е връчен на началника на Регионалното управление на образованието – Габрово и на директорите на детските и учебни заведения на територията общината.