Пресконференция по повод изпълнението на проект „Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност“ ще се състои в четвъртък, 18 август 2016 г., от 11:00 часа в ритуалната зала на Община Габрово.

По време на събитието кметът на общината и екипът на проекта ще представят дейностите по изграждане на ново котелно помещение за природен газ в детска ясла „Зора“ и подмяна на отоплителната инсталация в Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“. В срещата ще участват представители на фирмите-изпълнители, проектанти, партньори и други.

Строително-монтажните работи започнаха през миналия месец. Изграждането на нова тръбна мрежа и подмяна на част от отоплителните тела в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ ще бъдат извършени от „Техно строй България“ ЕООД. Договорът със софийското дружество е на стойност 276 605,59 лв. Подмяната на горивната база в ДЯ „Зора“ за газифициране на заведението е ангажимент на габровската фирма „Илстрой“ ЕООД за 91 029,95 лв.

Енергоспестяващите мерки ще бъдат изпълнени благодарение на спечелените от Община Габрово средства по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Размерът на безвъзмездната помощ е 487 847,37 лв. Дейностите ще се реализират в партньорство с ДЗЗД „ЕнЕфект Груп“ и норвежката компания „Норконсулт“.

Пресконференцията е отворена за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

Местната власт и институциите, стопанисващи горите в община Габрово обединяват усилия срещу нарушенията в горски територии
12 август 2016
Започва LandArtFestival “НЕЗАБРАВКА”
15 август 2016