Днес започват арт фестивалът в Приключенски парк „Незабравка“. Той ще даде възможност на художници в различни жанрове за пресъздадат своите идеи на територията на парка. Одобрените участници ще работят от 15 до 21 август, като посетителите на парка ще имат възможност да наблюдават непосредствено творческия процес, да се снимат с творбите, да си вземат автограф от творците.

Официалното представяне на творбите ще се състи на 20 август, събота, от 18,00 часа в Приключенски парк „Незабравка”. Фестивалът се реализира по проект „LandArtFestival “НЕЗАБРАВКА”– В ЛОНОТО НА ПРИРОДАТА С ТВОРБИТЕ НА ИЗКУСТВОТО“, съфинансиран по Програма „Култура“ за 2016 г. на Община Габрово.

Реализирането на проекта предлага успешен културен модел за творческа интерпретация и естетическо оживяване на периферна градска среда чрез иновативно събитие с фестивален характер. Чрез създадените скулптурни, изобразителни и инсталационни форми от различни материали, изпълнени с различни техники, се проблематизират със собствен почерк и с изразните средства на land-art-изкуството вечните опозиции природа-цивилизация, преходно-нетленно, Космос-Хаос.

Достъпът на всички желаещи до творбите е свободен и безплатен и по време на тяхното създаване, и след приключването на проекта. По този начин се осъществява приобщаването и участието на общността в иновативни и интегративни културни процеси и се създава траен художествен ландшафтен продукт, чрез който се постига естетическо оживяване на периферната градска среда на място, което през годините на съществуването си се утвърди като притегателно за града и региона.