Ремонтните работи по спортното хале в комплекс „Христо Ботев“ напредват. В сградата вече е подменена дограмата, положена е фасадната топлоизолация и топлоизолацията по покрива на високата част. Започна и изпълнението на цветната мазилка. Изграден е площадковият газопровод, който е свързан към градската газопреносна мрежа. Изгражда се вътрешната газоснабдителна инсталация. Изпълняват се монтажните работи по котелното помещение. Положени са лампените излази към осветителните тела. Изградена е канализационната мрежа на съблекалните към тренировъчното игрище и преградните зидове на отделните помещения. Положени са топлоизолациите по стени, таван и подове. В началото на тази седмицата започна и монтажът на слънчевите колектори. Продължава работата по вътрешните инсталации.

Строителните дейности по рехабилитацията на халето в спортен комплекс „Христо Ботев“ започнаха в края на месец септември 2015 г. Целта бе да се подобрят условията за спортните клубове, които провеждат тренировки в сградата. Това са боксовите клубове „Габрово 91“, „Чардафон“ и „Янтра“, клубът по спортна акробатика и батут „Акроарт“, джудо клуб „Габрово“, лекоатлетическите „Орловец 93“ и „ТОТ атлет“, клубът по тенис на маса и клубът по спортна стрелба „Габрово“.

През 2012 г. Община Габрово подготви работен проект за саниране на сградата и кандидатства за финансиране пред различни фондове. През 2013 г. след бурята покривът на халето бе цялостно ремонтиран. В края на 2014 г. проектът „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в зала за акробатика, лека атлетика и бокс в комплекс „Христо Ботев“ бе одобрен за финансиране от УС на Националния доверителен екофонд. Стойността на обекта е 1 250 906 лв. с ДДС. Изпълнител на ремонтните работи е „ПСГ“АД - София.

Приключи техническото и енергийното обследване на първите 11 сгради, одобрени за саниране по Националната програма за енергийна ефективност в Габрово
4 декември 2015
В зала „Орловец“ започва турнира по вдигане на тежести в памет на Михаил Петров
5 декември 2015