Вписаните искания за финансиране по Националната програма за Енергийна ефективност в Габрово към началото на месец декември са 36, подписаните тристранни договори за целево финансиране са 31, а регистрираните сдружения на собствениците в града - 53.

Обявени бяха процедурите по възлагане на техническо и енергийно обследване за първите 12 от одобрените сгради. За 11 от тях приключи техническото обследване, и са изготвени технически паспорти. Подадени са искания към Българска банка за развитие /ББР/ за сключване на Анекси към Договорите за целево финансиране и искания за плащане на външните изпълнители. За 12 от сградите приключи и енергийното обследване, като също са подадени искания за плащане на изпълнителите.

За втората група от 12 одобрени обекта също бяха обявени процедури по възлагане на техническо и енергийно обследване. Сключени са 12 договора с избраните изпълнители за техническото и 4 договора с избраните изпълнители за енергийното обследване. За останалите 7 одобрени обекта текат процедури по възлагане на обществени поръчки за техническо и енергийно обследване.

Кутия за писма до Дядо Коледа и в Кукления театър
3 декември 2015
Ремонтните работи по спортното хале в комплекс „Христо Ботев“ напредват
4 декември 2015