Над 600 потребители са преминали за последните седем години през общинския Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства на ул. „Ивайло“ № 13. Данните бяха изнесени по време на заключително събитие за резултатите от проекта в присъствието на социални работници, представители на институции, експерти в сферата, родители и деца.

По думите на ръководителя на проекта Петя Цвяткова в специализираните грижи са били обхванати семейства с деца от 0 до 7-годишна възраст (включително с увреждания), както и хора от рискови групи.

„Със стартирането на дейностите през 2016 г. бяха разкрити услуги за ранна диагностика на уврежданията, за семейно планиране и родителски умения, оказваше се психологическа подкрепа и здравни консултации – отбеляза Цвяткова. – Ежегодно през месеците юни и юли организирахме летни училища в помощ на бъдещите първокласници със затруднения, а тези, за които българският език не е майчин, ползваха индивидуална педагогическа подкрепа.“, отчете още ръководителят на проекта.

Всички разходи по издръжката на социалния център и предоставянето на интегрираните услуги са покрити чрез финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. По различни направления са работили социални работници, психолози, логопед, специален педагог, педиатри, медицинска сестра, акушер-гинеколог, акушерка и рехабилитатор.

„Община Габрово е създала среда за развитие на широк спектър от услуги за деца и възрастни – подчерта заместник-кметът Мария Йозова. – Освен в Комплекса специалистите извършваха и мобилна работа на терен. За да са по-близо до хората, те посещаваха домовете на родителите, срещаха се с децата и провеждаха занимания в общинските детски градини в града и селата. Поддържаха връзка и с личните лекари, така че здравните услуги да са координирани.“, каза Йозова.

Заместник-кметът припомни, че проектът приключва на 30 септември 2023 г., но ще стартира друг проект по процедурата „Бъдеще за децата“, с който ще се разшири мрежата от детски социални услуги в Габрово. „Ще бъдат обхванати деца от 0 до 18 години, ще се подобри качеството на услугите и ще се включат специалисти съобразно потребностите на ползвателите, така че те да са удовлетворени.“, допълни Мария Йозова.

Според Аделина Стефанова – ръководител на Комплекса за деца и семейства, процесът не би бил успешен без всеотдайността на екипите и доверието на родителите. „Проектът премина през нашите сърца – за всички, които са работили в Комплекса. Надявам се, че колегите ще продължат да работят за децата и тяхното по-добро бъдеще. Защото всички, които са заети в социалната сфера, са обединени около каузата да помогнат!“, каза емоционално Стефанова.

Презентация от събитието

А емоции в залата не липсваха – благодарности, усмивки и положителни чувства по лицата на присъстващите имаше както на представянето, така и по време на прожекцията на специално създадения филм.

Обществените нагласи и личното послание на една майка към нетрезвите водачи
28 Септември 2023
Безвъзмездно рециклиране на стъкло в заведенията
29 Септември 2023