Община Габрово и Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово организират представяне и демонстрация на машина за събиране на стъклени отпадъци, подходяща за използване в заведения и търговски обекти.

Услугата по предоставяне на машината и последващото събиране и рециклиране на стъклените отпадъци е безплатна за търговските обекти.

Представянето на машината ще се състои на 4 октомври 2023г., от 14:00 ч. в конферентната зала на Спортна зала „Орловец“, Централен вход.

Услугата за събиране на стъкло в заведенията се предоставя от Еко Партнърс България АД, чийто представител ще присъства по време на събитието, за да демонстрира и разясни начинът, по който функционира услугата.

Машините за събиране на стъкло са сертифицирани за безопасност и снабдени със софтуер, който предава актуални данни за запълването на съдовете, така че да се осигури своевременно извозване на стъклото.

Компактните размери на машините гарантират удобство за търговските обекти, а натрошените празни бутилки оптимизират разходите  и намаляват емисиите при транспорт до рециклиращото предприятие, както и улесняват процесите по рециклиране.

Подробна информация за машините ще получите по време на представянето.

Събитието е отворено за всички заинтересовани страни.

Очакваме Ви!

Събитието се организира от Община Габрово, ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово и Еко Партнърс България АД.

Над 600 потребители са преминали през Комплекса за деца и семейства
28 Септември 2023
Финално събитие по екологичен проект в Габрово
29 Септември 2023