На 29 май от 12:30 часа, пред Център за обучение на местните власти в село Гергини, тържествено ще бъде открит двудневния палатков лагер „Обучение по оцеляване в кризисни ситуации“ с младежите от 14-ти ученически гвардейски отряд към ПТГ „Д-р Никола Василиади“ и Скаутския отряд към Младежки център Габрово.

Обучението, организирано от ПТГ „Д-р Никола Василиади“ и Професионален сержантски колеж към НВУ „Васил Левски“, ще премине под мотото: „Да бъдем подготвени за потенциалните рискове, свързани с глобалните климатични изменения“, в контекста на Европейската година на уменията. Целта е пренос на знания и умения, характерни за военната експертиза, към гражданския сектор, в отговор на повишените предизвикателства на времето.

Младежите ще получат знания как да си организират бивак, да запалят огън с подръчни средства, да си набавят храна, да пречистват вода, да си направят камуфлажна маскировка, ще получат знания по ориентиране и методи за сигнализация.

Двудневният палатков лагер се организира със съдействието на Община Габрово и Младежки център Габрово.

Обучението ще се води от инструкторите старшина Борис Георгиев, старшина Цветан Цанев, старшина Стефан Иванов, старшина Светломир Кахърков, сержант Александър Пеев и офицерски кандидат Крум Вачков – директор на Професионалния сержантски колеж към НВУ „Васил Левски“.

Дейностите на Младежки център - Габрово се изпълняват по проект № BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“, финансиран по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021.

Габровчетата празнуват 1 юни в градинката с мечето
26 май 2023
Електронна регистрация на бъдещите първокласници
29 май 2023