На 30.05.2023 г. в 10:00 часа ще бъде отворена електронната система за регистрация на децата, които предстои да постъпят в първи клас.

Заинтересованите родители могат да регистрират своето дете на https://priem.gabrovo.bg/ до 23:59 часа на 03.06.2023 г.

Деца, чиито адреси са сменени след 22 май 2023 г. и деца, които не са родени през 2016 година, не могат да бъдат регистрирани по електронен път, нито на място в училище. Родителите следва да направят регистрация в Община Габрово, отдел „Образование, младежки дейности и спорт“.

Съдействие при регистрация на дете, може да се получи във всяко училище, в което има прием в първи клас и в Община Габрово, отдел „Образование, младежки дейности и спорт“.

На 30.05.2023 г., поради провеждане на Национално външно оценяване за 4 клас, в училищата ще се извършва регистрация след 13:00 часа.

Обучение по оцеляване в кризисни ситуации за младежи
26 май 2023
Кметът на Габрово и представители на Български център по предприемачество обсъдиха възможности за сътрудничество
29 май 2023