Онлайн дискусия под надслов „Инициативи за „Шести участък“ проведе вчера Община Габрово. В срещата се включиха представители на местната общност, на творчески квартали от страната, на културни институти и организации, архитекти.

Участниците в срещата

По време на събитието бяха представени постигнатите резултати по проекта „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ с акроним CINEMA, очакванията за бъдещото развитие на квартал „Шести участък“ – пилотна локация за Габрово, предстоящата лятна културна програма в района. Участниците се запознаха с опита на други творчески квартали в страната, които също работят за съживяването на исторически градски центрове.

Квартал „Шести участък“ – пилотна локация в проекта СИНЕМА

По думите на ръководителя на проекта Милка Кехайова процесът по обновяване на централната градска част, в която попада „Шести участък“, датира от 2013 г. чрез два проекта с европейско финансиране. През 2019 г. местни и чуждестранни артисти реализираха визуални проекти, които освежиха градската среда. Сега е направен икономически анализ и е създадена дигитална карта на квартала. Събрана е база данни по различни показатели: демография, сграден фонд, търговска дейност, туризъм, възможности за развитие на творчески индустрии.

Арх. Димка Пенчева, Габрово

Според арх. Димка Пенчева е необходимо да се изготви цялостна концепция за територията на „Шести участък“ – нуждата от реставрация, консервация и адаптация на сградите. Тя е проучила съществуващите сгради в района, тяхното предназначение, обектите със статут на недвижима културна ценност, направен е анализ на празните пространства и паспортизация. Проведени са разговори със собствениците относно нагласите им за обновяване на квартала чрез нови търговски и творчески дейности.

На базата на събраната информация са избрани четири обекта като подходящи за малък бизнес или търговия на дребно. Два от обектите са в музей „Дечкова къща“, другите са частни имоти в границите на квартала. Община Габрово обяви покана към потенциални инвеститори, като предложи безплатни стимули за разработването на бизнеса им. Избран е кандидат за единия от обектите в Дечкова къща. Там ще се осъществява търговия със сувенири и биохрани, ще се организират културно-социални активности. Предстои да бъде изготвен тригодишен план за действие в пилотната локация по проекта.

Арх. Явор Панев, съосновател и председател на Сдружение „Таляна“, Варна

Ангажираността на местната администрация към съживяването на историческия градски център беше оценена от арх. Явор Панев. Той представи артистичния квартал „Таляна“ във Варна. По думите му не навсякъде местната власт и общност предприемат действия за опазване на квартали с културно недвижимо наследство. „Необходими са години работа на различни организации, за да постигнат разбиране в тази насока. В Габрово това се случва, инициирано от Общината и с желанието на предприемчиви габровци.“, отбеляза Панев.

Изглед от района на „Таляна“

В кв. „Таляна“ са подобрили пешеходната достъпност, съхранили са историческия му дух и са създали възможности за развитие на творчески индустрии. Някои от местата в квартала се използват със социални функции – обучения на деца, лишени от родителска грижа, благотворителни акции.

Галин Попов, основател на пространство за култура и социални инициативи „ТАМ”, Велико Търново

Добър пример за активна общност е търновският квартал „Варуша-юг“. Галин Попов – основател на пространството за култура „ТАМ“ в старата столица, разказа как мястото се променя благодарение на местните жители. „След като се срещнахме с тях, те започнаха сами да участват в организирането на различни културни събития. Така заедно променяме облика на района и увеличаваме потока от посетители.“, сподели Попов.

Момент от документален театър във Велико Търново

По време на дискусията беше анонсирана 10-дневната културна програма, която ще се проведе в кв. „Шести участък“ от 17 до 26 юни. Предвидени са визуални намеси в части от квартала, изнесени изложби от чуждестранни и местни културни институти, артобучения, документален театър, литературни маршрути, работилница за градски мебели.

Адриана Андреева, „Студио Комплект“, София

В инициативите ще се включат Музей „Дом на хумора и сатирата“, РЕМО „Етър“, визуалните артисти Мирослав Живков и Роберто Риваденейра от Еквадор, организацията „Ноу-Хау/Шоу-Хау“ („Know How/Show How“), студиото за документален театър „Вокс Попули“ („Vox Populi“) съвместно с габровския драматичен театър „Рачо Стоянов“, Унгарският културен институт. Програмата ще се реализира в партньорство между Община Габрово, „Студио Комплект“ – София и общността.

Велина Махлебашиева, НЧ „Будителите 2017“, Габрово

Местното читалище „Будителите 2017“ също ще предложи собствени културни събития. То се помещава в сградата на бившето Палаузово училище, която се намира в историческата част на квартала. Читалищните дейци са замислили споделено пространство за култура и работа с артисти, място за социални срещи, библиотека. Предвиждат да организират лятно кино, музикални и джаз лектории, фестивал на светлината, както и разширяване на съществуващата изложба от макети на емблематични сгради „Мини Габрово“.

Дечковата къща в кв. „Шести участък“, Габрово

Община Габрово ще инициира създаването на мрежа на творческите квартали в страната. Идеята е в нея да се съхрани събраният опит на различни арторганизации, културни мениджъри, архитекти и урбанисти, които работят за опазването и съживяването на историческите градски центрове.

Международният проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ (СИНЕМА) е финансиран по програмата за транснационално сътрудничество „Интеррег Дунав“ 2014-2020 г. Целта е да се засили търговската дейност и да се стимулира малкият бизнес с помощта на креативните индустрии. Това ще превърне кв. „Шести участък“ в притегателно място за жителите и за посетителите на града.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Екатерина Караколева за Общински пътнически транспорт: Запазихме дружеството работещо, нужна ни е стабилна финансова подкрепа
14 април 2022
Какво е мнението на габровските младежи за райски газ и вейп?
15 април 2022