Интервю в предаването „Часът на Габрово“ по радио Бумеранг ФМ

Икономическата ситуация в страната се отразява на всички стоки и услуги. Една от най-важните услуги за всеки град е транспортната. За качеството на обществения транспорт в Габрово, за трудностите и финансовите резултати на Общински пътнически транспорт в „Часът на Габрово“ гостува управителят на дружеството Екатерина Караколева.

1. Г-жо Караколева, какво е състоянието на автобусния парк на Общински пътнически транспорт?

Всички виждате новите автобуси по улиците на град Габрово, които получихме по проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. и с активното съдействие на Община Габрово. Получихме 14 броя нови 12-метрови градски автобуси от най-висок клас на екологичност, от които 11 на метаново гориво и 3 електрически, с които се обнови на 80% автопарка на градските автобуси. Но за голямо съжаление автобусният парк на междуградските превози си остана същия - остарял и амортизиран. Надявам се в новия програмен период да има европейски програми, в които може да участва Община Габрово, за да обновим и тях.

2. Как новите екологични превозни средства в габровския градски транспорт се отразяват на качеството на услугата?

Чрез пускане в експлоатация на тези нови градски автобуси се повиши качеството, достъпността и надеждността на услугата. С новата електронна система за информация на пътниците, за движението на автобусите в реално време, се дава възможност на всеки гражданин да планира времето си за пътуване и за изчакване на автобуса. Нископодовите автобуси улесняват качването и слизането на възрастните хора и майки с колички, а платформите за инвалиди във всеки автобус дават възможност за облекчено придвижване на трудноподвижните лица и хора с увреждания. Със своя висок клас на екологичност автобусите спомагат за намаляване на шума и праховите частици, и на вредните емисии в градска среда.

3. Защо има разминавания между показанията на електронните табла на автобусните спирки и реалните часове на пристигане на автобуса?

Не би трябвало да има разминаване между показанията на таблото и пристигането на автобуса с повече от 1 мин., заради трафика по улиците. Когато има много голямо разминаване, веднага би трябвало да бъдем уведомени от гражданите, за да се обадим на екипа, който поддържа тези табла. Телефонът за обратна връзка и за сигнали е 066 804 400. Подаденият сигнал веднага се предоставя на съответните длъжностни лица и оттук следва търсене на причини за несъответствието. Много често причините са в самите електронни табла, а не в движението на автобуса. Искам да апелирам към гражданите „пазете електронните табла“, те са много скъпи, а са удобни за всеки един гражданин. Много често повредата се дължи на хвърляне на камък и счупване на стъклото, това са датчици и веднага променят показанията на таблата. За съжаление имаме и напълно разрушени табла по спирките, и там гражданите не могат да получат съответната информация. Правим всичко възможно за таблата, които могат да се ремонтират, да ги възстановим и върнем на спирките.

4. Какво е още необходимо за подобряване качеството на услугата?

Най-вече са необходими нови транспортни средства. Всички сме се убедили, че един нов автобус предлага съвсем друго качество на услугата, каквото един стар амортизиран автобус не може да предложи. Надеждата ни е да обновим на 100% градския транспорт и след това да продължим с междуградските автобуси. Допълнителна възможност е и въвеждането на тикет система за продажба на билети, която ще повиши значително качеството на предлаганата услуга -  билетите ще бъдат адаптирани не само към нуждите и моделите на пътуване на всеки човек, но и лесно и удобно ще се закупуват. Когато използват интелигентна карта или мобилен телефон, пътниците в градския транспорт могат да спестят пари, защото най-добрата цена за пътуване ще се изчислява автоматично. Например, след определен брой пътувания, пътникът ще получава намаление в цената. Когато се осигури алтернативна продажба на билети, освен от кондуктора или шофьора, времето за качване се намалява, а надеждността и ефективността на услугите на градския транспорт се покачва. Разчитаме и на обратна връзка с гражданите, на техните предложения и препоръки.

5. Какви са предизвикателствата пред обществения градски транспорт на Габрово и общината и как икономическата ситуация се отразява на дружеството и услугата?

Като цяло приходите от основна дейност намаляват с по-големи темпове отколкото разходите, поради което и дружеството не може да излезе от кръговрата на загубите. Транспортът бе най-силно и всеобхватно засегнат от пандемията, но ние направихме всичко възможно общественият транспорт да не спира нито за ден. Това се отрази като отрицателен финансов ефект на дружеството. Но, благодарение на субсидиите и компенсациите, които получихме от държавния бюджет и на финансовите средства от общинския бюджет за подпомагане на обществения транспорт, успяхме да завършим 2020 г., и 2021 г. на малка печалба. Също така мярката за подпомагане на бизнеса 60/40 ни подкрепи много във финансов план, така че да можем за покриваме своите задължения.

Транспортните средства на дружеството изпълняват 18 градски линии и 21 междуселищни, които изминават приблизително 1400000 км годишно градски пробег и 706 000 км междуселищен пробег. Само за изпълнение на тази дейност през 2021г. в дружеството са изразходвани приблизително 343 000 кг метан - на стойност 554 000 лв.  и 295 000 литра дизел - на стойност 480 000 лв. Нека не забравяме, че оттогава цените и на метана, и на дизела рязко скочиха. Когато автобусите бяха купени през 2019 г., метанът беше много по-евтин, около три пъти по-евтин отколкото сега, никой не е предполагал, че ще има такава промяна при цените на горивата. Сами виждате как цените вървят непрекъснато нагоре. Инфлацията също се отразява много негативно на целия сектор и единственият вариант в момента е увеличаване на цените, след като бюджетът на държавата не предлага никакви средства за подпомагане на автобусния бранш. Както знаете широко се коментира, че мярката 60/40 приключва в края на юни. А повишаването на горивата и електроенергията всичко води до повишаване на цени на консумативи като гуми, смазочни материали, резервни части, поддръжка, застраховки и на всички дейности, които са свързани с изпълняваната от нас задача.

6. Всичко, което казахте, означава ли, че има необходимост да се актуализира цената на билета за обществения транспорт в Габрово?

Всички натрупани проблеми ни принуждават да предложим на Общински съвет Габрово да актуализира цената на билета от 1,00 лв. на 1,50 лв. за градския транспорт. Това е свързано с намаления пътникопоток, липсата на адекватна помощ от държавата и високите цени на горивата. Досега се опитвахме сами да се справим с предизвикателствата пред нас, без актуализиране на билета, но тенденцията за увеличаване на цените продължава и през 2022 г. Ако прилагаме цените на пазарен принцип, цената на билета трябва да бъде двойно по-висока. Това обаче е неприемливо и недопустимо, защото съотнесено към трудовите възнаграждения и пенсиите на хората, подобна цена е непосилна, а и ние изпълняваме социална функция. Ако запазим настоящата  цена от 1,00 лв. за превоз на един пътник в градския транспорт, дружеството ще натрупа нови задължения и загуби, и ще се върнем много, много назад, а целта ни е да вървим напред. Предложението ни е да актуализираме цената на билета за градския транспорт на 1,50 лв., с което ще покрием текущите разходи за определен период от време. Нека не забравяме, че цената на градските превози, която бе фиксирана през 2008 г. на 1,00 лв., не е променяна повече от 13 години, докато всички други цени се променят. Предлагаме да актуализираме и цената на абонаментни карти със значително по-малък процент - с 30%, за да стимулираме гражданите да пътуват повече с карти, отколкото с билети.

7. Каква е ситуацията с междуградските транспортни линии?

При междуградският транспорт дружеството е на големи загуби. Нямаме нито една печеливша междуселищна линия. Затова се налага там също да предложим актуализиране на цените. Предлагаме диференцирана ставка на цените за междуградски транспорт. За разстояния до 4 км - например до Тончевци, цената ще отговаря на цената на градски билет 1,50 лв. А цената за всеки следващ изминат километър ще се увеличава с 0,10 лв./км  - в диапазона от 4 км. до 19,9 км.

Като пример ще дам село Донино. Разстоянието до него е 5 км и предлагаме цената на билета да е 1,60 лв. Тъй като в нашата община има населени места, които са доста отдалечени от града и себестойността на билета за тях ще е висока, предлагаме - от 20 до 20,9 км. - цената да е фиксирана на 3,20 лв. за билет; от 21км. до 21,9км. – 3,30 лв., а от 22 км. нагоре – 4,00 лв. и до град Севлиево – 5,00 лв.

8.Как могат да бъдат преодолени трудностите с днешна дата?

С едно изречение - нужна е стабилна финансова подкрепа от страна на държавния и на  общинския бюджет.

9. Вече 10 години управлявате Общински пътнически транспорт, какво се промени през това време?

На 12 април ръководният екип в мое лице и в лицето на инж. Детелин Цветков навърши години откакто управлява дружеството. За това време много неща се промениха. Заварихме дружеството с огромни задължения, с неизплатени по 3-4 заплати на работниците. Заварихме един напълно амортизиран градски и междуградски парк. Задължения към НАП за над 1млн. лв., задължения към доставчика на гориво - над 700 000 лв. Дружеството можеше да бъде фалирано във всеки един момент от всеки, който си изискаше задължението. След 10 години непрекъснато преодоляване на ежедневни проблеми от различно естество и борба за оцеляване, може да се похвалим с обновения автобусен парк, благодарение на Община Габрово, която много активно ни помага включително с финансова помощ. Също така успяхме да погасим напълно главницата по задълженията към НАП и сега погасяваме лихвите, които са в размер на 370 000 лв. Нямаме никакви задължения към доставчика на гориво, плащаме си текущите задължения. Работниците знаят, че на определена дата си получават целите заплати, а не аванси. Голям успех за нас е, че успяхме през този месец да вдигнем запора на сметките от НАП, който е от 2011г. и дружеството вече може да извършва електронно банкиране, което е финансово облекчение. Дружеството вече няма просрочени задължения. Това са едни малки победи, но на фона на намаляващия пътникопоток, водещ до намалени приходи и на увеличаване на разходите, за нас те имат голямо значение. Десет години работя с екип от професионалисти в своята област и се гордея, че ръководя  мъже с трудна и отговорна професия, и благодарение на всички тях успяваме да запазим това дружеството работещо и изпълняващо своята функция за обществен превоз на пътници.

 

 

„Мобилен доктор“ в габровските села
14 април 2022
Представители на творчески квартали от страната споделиха идеи за „Шести участък“
14 април 2022