Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към Община Габрово проведоха проучване сред учениците между 5 и 12 клас, за да проверят доколко те са запознати с естеството на модерните субстанции, които се употребяват и в каква степен последиците се подценяват. През последната година райският газ придоби огромна популярност, поради липсата на специален контрол върху продажбата и използването му. Анкетата включва въпроси, засягащи и други вещества, за които се разпространява невярното твърдение, че са по-малко опасни или са толкова разпространени, че са станали част от всекидневието.

В проучването се включиха близо 1500 ученици от област Габрово, от които 55,2% момчета и 44,6% момичета. По-голямата част от респондентите са от град Габрово – 57,3%. От другите градове в областта са се включили по-малко ученици съответно град Севлиево – 32,7%, град Трявна – 8,8% и от град Дряново – 1,2%.

 Може да се каже, че от всяка възраст има значителен дял анкетирани лица.

Резултатите от анкетата отразяват нагласите на младите хора, до колкото техните отговори са откровени и не са социално желателни.

  • 78,4% твърдят, че имат познания за видовете наркотични вещества, а още по-голяма част – 86,3% твърдят, че са запознати с ефектите от употребата. Въпреки това се оказва, че 82% не знаят разликата между двете основни съставки на растението канабис, от което зависи и психоактивното му въздействие.
  • 4,7% признават, че са опитвали наркотик.
  • Над 95% от анкетираните отговарят, че не употребяват марихуана. Близо 15% обаче са на мнение, че тя не е психоактивно вещество.
  • 13,9% са на мнение, че регламентираните ограничения правят веществото по-интересно и търсено, а свободният достъп до него ще намали нивата на употреба.
  • Близо 80% от респондентите не одобряват тютюнопушенето. Такъв е делът и на младежите, които смятат, че употребата на електронни цигари е по-малко вредна. В сравнение с тютюневите цигари, електронните са одобрявани от по-голям процент млади хора.

През последната година вдишването на райски газ от парти балони е изключителен хит в нощните заведения, а употребата, притежанието и разпространението не подлежат на законова регламентация, въпреки психоактивния характер на веществото. Ето защо проучването реши да провери до колко младежите припознават райския газ като психоактивно вещество.

Данните показват, че над 45% не разпознават тази субстанция като психоактивна. Това е доста висок дял и потвърждава тезата, че голяма част от младите хора не са запознати с произхода на райския газ.

Въпреки това, над 71% смятат, че използването му може да бъде вредно за здравето, когато се използва за забавление.

Едва 20,6% признават, че са дишали райски газ от балони, а над 77% твърдят, че не одобряват тази практика. Резултатите показват положителна тенденция, при която употребата на райски газ не достига високи стойности.

В нощните заведения обаче много често може да се наблюдава продажбата и използването на райски газ, така че тук остава валидна хипотезата, че е възможно резултатите да не са реални, а респондентите да не са били откровени в отговорите си.

Интересът към психоактивните вещества по-скоро намалява и все повече младежи не одобряват използването им. Много от тях обаче се доверяват на митовете за безвредна употреба или се увличат от рекламния образ на продуктите в медиите, интернет, социалните мрежи. Това е индикатор за необходимост от провеждането на информационни кампании и разговори с учениците, които да ги насочват към размисъл и правилна преценка на всяко ново и набиращо популярност вещество, облечено в образ на легален и здравословен заместител, с цел по-високи приходи и печалби. Важно е младите хора да знаят, че употребата на всяко вещество може да бъде предпоставка за рисково поведение и проблеми, без значение дали произходът му е синтетичен или органичен. Днес всяка субстанция може да бъде преработена по всеки възможен начин, за да се засилят максимално ефектите й и печалбите от нея.

Подробният анализ на резултатите от проучването може да намерите тук:  https://gabrovo.bg/files/ObSNB/Raiski_gaz_Analiz.docx

 

Представители на творчески квартали от страната споделиха идеи за „Шести участък“
14 април 2022
Ден на отоворените врати в ДГ "Младост"
15 април 2022