Журито за избор на лого на Младежки център – Габрово не излъчи финален победител в конкурса, организиран от Община Габрово.

До крайния срок – 21 март, по електронна поща постъпиха 19 предложения от 11 автори на възраст между 15 и 29 години.

Регламентът изискваше графичният символ да представя Центъра като притегателен за млади хора, да е разпознаваем и гъвкав в употребата си. Дизайнът да е авторски и създаден специално за конкурса, да не копира или напомня на съществуващи лога, придружен с описание на концепцията.

Получените проекти бяха разгледани от комисия в състав: Таня Христова – кмет на община Габрово, Васил Георгиев – програмист, графичен дизайнер, експерт в Община Габрово, Ивайло Захариев – програмист, графичен дизайнер, експерт в Община Габрово, Маргарита Доровска – директор на музей „Дом на хумора и сатирата“, и Габриела Йосифова – председател на Общински съвет по наркотични вещества, психолог.

След преценка на качествата на творбите журито взе единодушно решение да не излъчи победител в конкурса, тъй като голяма част от проектите не отговарят на поставените критерии.

Предстои обявяване на нова покана за изработване на лого. Желаещите да се включат е необходимо да спазят стриктно условията и сроковете за участие. Повече подробности следете в уебсайта на Община Габрово, раздел „Летен театър Габрово“, както и във фейсбук страницата на Младежкия център.

Дейностите на Младежки център - Габрово се изпълняват по проект № BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“, финансиран по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021.

АНА БАТЕВА: ГАБРОВО Е СЪДБОВНО!
26 март 2021
ПОКАНА: Публично представяне на изпълнението на ИПГВР на гр. Габрово
29 март 2021