През изминалите седем години Община Габрово реализира множество проекти, залегнали в един от стратегическите документи за Програмен период 2014-2020 – Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). В периода на действие на плана Община Габрово насочи усилията си за постигане на устойчиво градско развитие и балансиран растеж на гр. Габрово, посредством прилагане на интегрирано въздействие върху ключови обекти за решаване на местни икономически, природни и социални проблеми.

В тази връзка Община Габрово отправя покана за участие в публичното представяне на финалния доклад, отчитащ изпълнението на ИПГВР на гр. Габрово.

Събитието ще се проведе онлайн на 31 март 2021г. от 11:30 часа, а достъп до него ще бъде осигурен за всички заинтересовани страни.

Линк за достъп:

https://mungabrovo.webex.com/mungabrovo/j.php?MTID=m606bb82593a28696b938111786b718c4

След като кликнете върху линка, който ще бъде активен малко преди обявения час на събитието, автоматично ще се свали приложението webex.exe, което ще трябва да инсталирате на вашия компютър. С приключване на инсталацията ще се зареди прозорец, в който трябва да се регистрирате с име и реален мейл. Следват настройки на аудиото и видеото на Вашия компютър и присъединяване към срещата. Ако приложениеto webex.exe е инсталирано вече на вашия компютър, при стартиране на линка няма да се свали инсталационен файл, а ще се покаже прозорец „Отваряне на Cisco Webex Meeting“.

Финалният доклад-отчет на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово за периода 2014 – 2020 г. е изготвен в изпълнение на Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

Очакваме Ви!

КОНКУРСЪТ ЗА ЛОГО НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР – ГАБРОВО НЕ ИЗЛЪЧИ ПОБЕДИТЕЛ
29 март 2021
Габровският театър с номинация за наградите „ИКАР 2021“
29 март 2021