Община Габрово извърши дейности по ремонт, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДК „Емануил Манолов“. Най-големият обект от културната инфраструктура на Габрово с площ от близо 8 000 квадратни метра и с повече от 60 помещения има обновена зрителната зала с 567 седящи места и по-голямо междуредие. Осигурено е ефективно отопление чрез изграждане на газоснабдителна инсталация. Ремонтирани са всички санитарни възли и водопроводни части. Сменена е външната дограма, изпълнена е цялостна вътрешна топлоизолация, покривът и фасадите на сградата са рехабилитирани. Доставено е технологично оборудване, техника за електроакустика и мултимедия, осветителни тела, обзавеждане за зала, фоайета, гримьорни и други помещения, декори и сценична механизация. Дейностите са реализирани по проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“, финансиран чрез ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., кредитен ресурс и собствен принос.