С инвестиция по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Община Габрово извърши реконструкция и модернизация на транспортната инфраструктура в града. Кръстовището при ЖП гарата е организирано с кръгово движение, предгаровият площад „Марсел де Бископ“ има ново архитектурно-градоустройствено оформление. Автобусната спирка „Рачо Ковача“ на ул. „Юрий Венелин“ е преустроена в „джоб“ чрез изнасяне на тротоара над р. Янтра. Пешеходните подлези до Дома на хумора и сатирата и до Автогарата са ремонтирани, с асансьорни платформи. Подобрена е организацията на движение на пет от най-натоварените светлинно регулирани кръстовища чрез подмяна и изграждане на светофари. Доставени са три 12-метрови електробуса с четири зарядни станции (3 стационарни и 1 мобилна) и 11 броя 12-метрови автобуса на природен газ (CNG). На 104 спирки са монтирани електронни информационни табла, 57 превозни средства са снабдени с бордово оборудване. Дейностите са реализирани по проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“.