Община Габрово извърши рехабилитация на язовирната стена и съоръженията към яз. „Синкевица“. Изградена е контролно-измервателна система за наблюдение на водохранилището, доставени са помпа и сифонен изпускател за понижаване на водното ниво при аварии, преливникът, бързотокът и енергогасителят са ремонтирани и почистени. Подменен е спирателният кран на основния изпускател и е изградена шахта с енергогасител, по короната на стената е монтирано осветление, има нов парапет и пейки. Строително-ремонтните дейности по превенция и управление на риска от наводнения са реализирани по проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. „Славовци“финансиран чрез ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.