Община Габрово преустрои четири етажа от неизползваем корпус на бившия дом „Майка и дете“ в кв. „Велчевци“. Съвременната инфраструктура е предназначена за две нови социални услуги за общо 30 души – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Базата е топлоизолирана, с видеонаблюдение, сигнално-повиквателна болнична инсталация и домофонна уредба. Оформено е дворно пространство за отдих на открито, доставено е специализирано оборудване, обзавеждане и аудио-визуална техника. Дейностите са реализирани по проект „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“, финансиран чрез ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.