Проект „Цветен град“, съфинансиран чрез Фонд „Партньорство“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, e изпълнен в периода 1 май 2014 г. – 30 април 2017 г. Проведоха се редица дейности за изграждане на капацитет в Община Габрово за поддържане и развиване на зелената система на града, прилагайки опита на партньорския град Тун, Швейцария.

С осигурени по проекта растения граждани на Габрово се включиха в кампании за облагородяване на жилищни райони. В градинката до кръговото кръстовище при Консултативна поликлиника е монтирана фигура на котка от студоустойчива вечнозелена растителност. Направена е паспортизация на дърветата в три градски зони – градинката до бившия техникум по текстил, алпинеума и водната площ до драматичния театър и ската с паметника на кап. Дядо Никола на Шиваров мост. В рамките на проекта е разработена Стратегия за развитие на зелената инфраструктура в Габрово за 7-годишен период (2017 г. – 2023 г.).