В едно от най-големите училища в Габровска област – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, са изпълнени мерки в концепцията на сградите с почти нулево енергийно потребление. На покрива са поставени топлоизолирани термопанели и соларни панели за битово-горещо водоснабдяване. Управлението на температурата в стаите се извършва чрез терморегулиращи вентили на част от прозорците. В компютърните кабинети са монтирани прозоречни вентилационни клапи. Дворът предлага условия за различни видове спорт. Класните стаи, кабинетите и фоайетата са с модерни мебели и оборудване за интерактивно обучение. Обновяването е реализирано по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.