„Мисия: Театър” е името на проекта, с който ИМКА участва и спечели в първата сесия за съфинансиране на проекти в сферата на културата.

„Мисия:ТЕАТЪР“ е проект насърчаващ неформалното образование в областта на театралното изкуство. Той е провокация към подрастващи и младежи между 13 и 20 години за изграждане на ориентири в техните възприятия, интереси и заложби в сферата на театралното изкуство. Целта на проекта е младите хора да придобият основни познания за театъра и съвременните форми на изпълнителски изкуства, като по този начин се разшири общообразователната им подготовка и се стимулира техния творчески потенциал. „Мисия:ТЕАТЪР“ е възможност за създаване на съзидателно общуване между младите хора, различни културни институти и професионални изпълнители с цел развиване на активна аудитория и нови публики със съвременно мислене за театъра и неговото място в обществено-културния живот на град Габрово. В рамките на проекта ще бъдат проведени поредица от работни ателиета обособени в 4 отделни обучителни събития и ще бъде представен спектакъла „Да бъда или не…“ на Фондация „Театър Корсар“.

Реализацията на проекта и работата с младите хора ще доведе до качествено ново поведенческо самочувствие у тях, придобито в следствие на личното им осъзнаване не само като консуматори, но и като творци на културни продукти. Знанията, които преките участници в проекта ще натрупат по отношение историята на театъра, различните видове театрални жанрове и културния мениджмънт, ще обогати тяхната обща култура и ще ги превърне в една много по-компетентна и взискателна публика по отношение качеството на спектаклите на изпълнителските изкуства, които обуславят културната среда в града. От друга страна чрез страницата на проекта и спектакълът, който ще бъде представен в рамките на проекта, се очаква „Мисия: ТЕАТЪР“ да допринесе за културното образование на публиката в града и да въвлече по-широк кръг от граждани в модерните европейски културни процеси. Поредицата от работни ателиета, както  и срещата между творци и публика, след края на представлението на „Да бъда или не…“, ще провокират неповторими изживявания за преки участници в тях. Предлагането на по-нестандартни форми на обучение и изява едновременно, ще стимулира младите хора и тяхното креативно мислене и ще създаде предпоставки за повишаване на качеството на неформалното образование в сферата на театралното изкуство в града.

Търсете информация на адрс: www.ymca-gabrovo.org и в социалните мрежи.

Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2016 година приключи успешно - обобщение Спектакъл без реплики ни кани на среща в нестандартни градски пространства