Културата на дадено общество е съвкупност от множество различни фактори. Затова и привличането на публика е многостранен процес. Той обхваща творческия процес, говорната култура и творците. В това вярват членовете на „Зелисто” ЕООД, които спечелиха финансиране за свой проект от Програма Култура на Община Габрово.


Проектът „Изкуството – докосване до божественото” поставя четири основни акцента:

  • запознаване на младата част от обществото с процесите, протичащи при създаването на културен продукт и включването на част от тях в такъв
  • създаването на иновативен и нетипичен за културния живот в Габрово продукт (с участието на актьори и ученици).
    Спектакълът ще бъде насочен към цялата общественост. Целта му ще бъде да породи интерес към различните форми на изкуството и/или възвърне изгубения такъв.
  • работата върху езика, тъй като езиковите познания са неделима част от културата на човека.
  • заснемането на образователни видеоклипове. Те ще се разпространяват безплатно в онлайн платформи за видеосподеляне. Целта е да се дадат основни познания за подходящото поведение в различните културни институции.
    В тях участие ще вземат ученици, младежи, както и професионалисти в областта на изкуството.

Целите на проекта са насочени към опазването, развитието и насърчаването на публиката, което е в подкрепа на приоритета – Мисия Публики.


Концепцията на „Зелисто” включва подпомагане на младежите да проявят творческата си природа, като преди това се запознаят с процесите, протичащи по време на творческия акт и чрез това да се провокира интереса им към изкуството.
Да разберат връзката между езика и културата, следователно важността му за обществото.
Очакваните резултати от проекта са в посока на това
, опознавайки творчеството и местните културни институти, учениците, включили се в проекта, да бъдат провокирани и да се интересуват повече от културния живот на града.
Близки и приятели на групата младежи, включили се с актьорите в реализирането на нетрадиционния спектакъл, да бъдат привлечени като зрители.

Хора от общността, които поради различни причини не могат да достигнат до традиционните сцени, да бъдат включени в културния живот на града чрез реализирането на спектакъл в нетипична среда или сцени, близки до техните домове.

Нетрадиционната сценична форма да привлече нови зрители.
Работата с младежи върху правоговора им да повиши говорната култура на бъдещите личности и участници в културния живот на обществото и да ги направи взискателни към качеството на културните продукти.

Образователните филми, целящи да покажат нормите на поведение в различни културни институти, ще бъдат с широк достъп и ще спомогнат формирането на адекватно поведение при посещение на дадените институти или за повишаване на културата на съществуващата публика.

Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2016 година приключи успешно - обобщение Очаквайте в Габрово котки върху покрива