Проектът на Ива Пенчева „ПроАрт” убедително спечели съфинансиране на стойност близо 13 хиляди лева по приоритет „Творчески провокации в градска среда”.

 „ПроАрт цели иницииране на различни творчески провокации в открити градски пространства, които се превръщат в устойчиви решения и допринасят и за градската естетизация. В рамките на проекта ще бъде организирана творческа асамблея, която ще събере различни възрастови групи и ще ги обедини в 5 тематични арт участия за рисуване върху коприна. По време на асамблеята едновременно с рисуването на открито ще бъде организирана и мобилна експозиция със завършени вече платна. Най-добрите рисунки върху коприна от асамблеята ще бъдат подбрани, дигитализирани и използвани за разработването на 3D мапинг. Създадената разработка ще бъде прожектирана върху сградата на Интерактивния музей на индустрията. Предвижда се една част от картините на участниците в творческата асамблея да бъдат използвани и за направата на арт-пана, които да бъдат инсталирани в градската среда на Габрово. По този начин те ще послужат за естетизиране и художествено оформление на паркови пространства и емблематични точки в града. Като цяло проектът ще допринесе за популяризиране на нови алтернативни  и експериментални  форми  в изкуството  и  ще бъде естествена връзка между култура и  градско пространство.

Основният резултат, който се очаква от реализацията на  проекта е създаването на творчески провокации в градска среда, които да носят характеристиките на габровския дух и традиции, да се покажат алтернативни  и експериментални  форми  в изкуството  и  културата в открити пространства.

За целта ще бъде създадена цялостна, логически свързана картина на един завършен процес на създаване, с представяне и разпространение на творчески продукт. Очакват ни творческа асамблея на открито в рамките на 5 различни арт участия по време на пролетни празници, на 5 различни места от градската среда на Габрово, изготвен и реализиран 3D мапинг, организирани съпътстващи асамблеята мобилни изложби на рисунки върху коприна от Школата на Ива Пенчева, осигурено участието на габровци в естетизацията на града, изработени и разположени в емблематични части на града арт пана и инсталации с рисунки от асамблеята.

Информация за проекта ще бъде публикувана в социалните мрежи. Търсете Школа по приложно изкуство Ива Пенчева.

Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2016 година приключи успешно - обобщение Изкуството – докосване до божественото