Фондация „Заедно за демокрация и партньорство” се изправя пред предизвикателството да организира LandArtFestival в парк „Незабравка.
Това става възможно след като организацията спечели съфинансиране на проекта си в първата сесия на Програма Култура за тази година по приоритет „Творчески провокации в градска среда.
Проектът „LandArtFestival “Незабравка”– в лоното на природата с творбите на изкуството” цели постигането на  успешен културен модел за творческа интерпретация и естетическо оживяване на периферна градска среда чрез иновативно събитие с фестивален характер. В рамките на фестивала ще бъдат създадени и екстеоризирани, художествено и ландшафтно интегрирани не по-малко от десет скулптурни, изобразителни и инсталационни форми от различни материали, изпълнени с различни техники. Чрез тях се проблематизират със собствен почерк и с изразните средства на land-art-изкуството  вечните опозиции природа-цивилизация, преходно-нетленно, Космос-Хаос. Достъпът на всички желаещи до творбите ще бъде свободен и безплатен и по време на тяхното създаване, и след приключването на проекта. По този начин ще се осъществи приобщаването и участието на периферната градска общност в иновативни и интегративни културни процеси. Създава се траен  художествен ландшафтен продукт, чрез който се постига естетическо оживяване на периферната градска среда на място, което през годините на съществуването си се утвърди като притегателен културен център – парк „Незабравка”.
По отношение на местната общност реализацията  на проекта ще допринесе за успешното прилагане на ефективен модел за творческа интерпретация и естетическо оживяване на периферна градска среда чрез иновативно събитие с фестивален характер, което ще обогати културния облик на община Габрово.   Успешната реализация на проекта ще допринесе за увеличаване на организационния и експертен капацитет на фондацията в областта на културните иновации и фестивалния мениджмънт, които да бъдат в услуга на града и в бъдеще. Това насърчава предприемачеството в областта на културата, а самото целеполагане на такъв резултат е залог за качественото, прецизно и професионално изпълнение на проектните дейности. 
По отношение на публиката създаването на иновативен културен локус в съхранена природна среда предоставя възможност за фокусиране на траен интерес към ценни и стойностни културни изяви, осмислени с актуални природосъобразни послания, включително експериментални и алтернативни, които са рядкост извън столицата и на практика непознати за периферията.
А по отношение на града и културно-туристическия продукт реализацията на проекта ще допринесе за обогатяването на фестивалния календар на град Габрово и културно-туристическия продукт на града. Максимално отвореният формат на събитието и последващият дълъг експозиционен времеви хоризонт на творбите, както и свободният и безплатен достъп до тях, ще увеличи туристопотока към града и останалите културни и туристически обекти.
Още информация за организацията, която осъществява проекта и за други нейни инициативи може да намерите на интернет-адрес:http://park-nezabravka.com/
 
 
Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2016 година приключи успешно - обобщение „ПроАрт: Изкуството и пространството” спечели финансиране по Програма Култура