Националната Априловска гимназия спечели проект по Програма Култура, приоритет Издания.
Проектът предвижда отпечатване и разпространение на хуманитарен сборник „Денница”- кн. 17, в тираж от 300 броя, в който ще се публикуват научни, творчески и преводни текстове на ученици и учители от НАГ, оформени в книжно тяло, чието съдържание ще бъде диференцирано по тематични раздели. Визуалното оформление ще бъде реализирано от ученици на гимназията чрез техни авторски фотографии, графики и илюстрации. Съвременната „Денница” е продължител на традициите, заложени от Васил Априлов в неговата „Денница на новобългарското образование”. Сборникът възниква в резултат на хуманитарното обучение в НАГ, което в 90-те години се превръща в основна кауза на гимназията. „Денница” се превръща в реалност в следствие на повишения интерес на учениците към литературните, философски и исторически текстове, които надхвърлят учебната програма и в следствие на повишената мотивация на учителите да удовлетворят тази потребност на учениците да популяризират създаденото от тях. „Денница" е полезна с информацията си за ученици, учители, студенти и всички, за които хуманитаристиката е призвание. Изпълнението на проекта не цели генериране на печалба.
Една от основните цели на проекта е да се реализира творческата енергия на учениците от всички паралелки в НАГ и на учителите, насочени към творчески проекти и създаването на хуманитарен сборник „Денница”.  И още - да се насърчат настоящите и бъдещите ученици да творят, да се включат в създаването на културен продукт, който включва редакторска, техническа, творческа дейност.
Така ще продължи положената от 1990 г. традиция научните и творческите достижения на учениците да придобиват чрез публикации признание и популярност. Ще се ознаменува 180-та годишнина от създаването на първото българско светско училище. Ще се направят достояние в регионален мащаб интелектуалните и творческите достижения от урочната и извънкласната дейност чрез текстове, отличени в различни състезания и конкурси и ще се експонира връзката между минало и настояще като фундамент, на който се гради животът на училищната институция.
Новини за проекта търсете на  адрес: www.nag-school.org
Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2016 година приключи успешно - обобщение LandArtFestival ни очаква в “Незабравка”