Проект: Фестивал на уличната магия „Златна котка“
Организация- изпълнител: Сдружение „ Куик Хендс Проджект“
Стойност: 12727 лв., от които 9205,28 лв. от програма Култура
Описание:
Повод за радост, повод за гордост и истинска национална слава донесе на града ни проектът, спечелен от „Куик Хендс Проджект“ и реализиран през септември в Габрово. Фестивалът на уличната магия буквално прикова вниманието на всички национални медии и получи невиждан до момента отзвук в национален ефир. Основната цел на проекта бе утвърждаване на Габрово като „Столица на магията” не само за България, но и за целия Балкански полуостров, както и привличане на нови любители, ценители и бъдещи професионалисти към изкуството на магията. Оценката за постигане на целите от разстояние на времето е повече от висока, което ни кара с нетърпение да очакваме следващото издание на фестивала
Резултат:
·         Повишаване на цялостния интерес у жителите на територията на община Габрово към илюзионното изкуство;
·         Повишаване професионалната компетентност на младите хора, занимаващи се с илюзионно изкуство;
·         Привличане на повече хора към изкуството, чрез провеждането на уоркшопи и публични демонстрации;
·         Създаването на традиционни “магични” събития в Габрово. Утвърждаване на града като "Столица на Магията", посредством настоящото събитие и "Магична среща - Златна котка";
·         Изключителен медиен интерес към събитията в Габрово, допринасящо за утвърждаване и развитие на дестинацията.
„ЧЕТИ Арт елементи за нова градска визия” Театро на мегдана