Проект: „ЧЕТИ Арт елементи за нова градска визия”
Организация- изпълнител: „Клъстер Творческо Габрово” ООД
Партньори: Адриан Новаков – скулптор
Стойност: 21440 лв., от които 17100 лв. от програма Култура
Описание:
ЧЕТИ е проект за нова градска визия в района на паметника на Васил Априлов, чрез изграждане и монтиране на три артистични пейки, създадени от скулптура Адриан Новаков и монтирани между библиотеката и НАГ в Габрово. Новите архитектурни акценти в това натоварено от история и значимост за града място, не само обновяват визията, подчертават историческото значение и съвременната функционалност на района, но са и красиви места за срещи, почивка, снимка за спомен, общуване…
ЧЕТИ не е проект за подмяна на пейки, не е агресивна арт провокация, той е елегантно напомняне, чеТИ можеш да бъдеш приятел с книгите, ЧЕте могат да бъдат твоя „опора” – в света на знанието, мъдростта, историята, любовта… ЧЕТИ, сподели, подари, напиши… общувай с книгите и чрез книгите!
Книгата, като универсален символ на знанието и просвещението, трябва да присъства като пластичен образ на това място – за да напомня на габровци и гости за началото, за първите, за духовността… за Габрово като люлка на българското образование – факт, с който заслужено трябва да се гордеем!
Резултат:
·         Изработени и монтирани 3 бр. уникални Арт пейки;
·         Организирано и проведено тематично събитие;
·         Обособяване на нови зони за култура в добре познати пространства, благодарение на експериментални форми на изкуството;
·         Естетизиране и социализиране на външни пространства, създаване на условия за интерактивно общуване, насърчаване на културния диалог, споделянето и провокацията чрез изкуство, осмисляне и експониране на културно-историческото ни наследство;
·         Нова визия на района, чрез адекватно вписани арт елементи, допълващи основното предназначение на институциите – училище, библиотека, музей;
·         Провокиране на всички целеви групи към ново осмисляне на пространствата около Паметника на Априлов;
·         Описани идеи, статут и времеви график, подходящи за организиране на малки местни инициативи, свързани с използването на новите арт елементи;
·         Нови градски символи – по „габровски” – красиви, но и полезни.
Експозиция „Каменна пластика на открито” Фестивал на уличната магия „Златна котка“