Проект: Експозиция „Каменна пластика на открито”
Организация- изпълнител: Регионален исторически музей - Габрово
Партньори: АЕК „Етър”
Стойност: 11736,20, от които 9389,20 от програма Култура
Описание:
Целта на проекта беше създаването на експозиция „Каменна пластика на открито”, в която са изложени представителни културни ценности от фондовете на РИМ и АЕК ”Етър”, които притежават характеристики, подходящи за открито представяне. Основната част от сбирката се състои от паметници от античната епоха и Възраждането. По този начин се социализират закрити досега за широката публика културни ценности, които са представени в хармонизирана с градската архитектура експозиционна среда. Експозицията се изгради на терен, прилежащ до река Янтра, който е в пряка връзка с възрожденския Баев мост и в непосредствена близост с църквата „Успение Богородично“. С този проект бе създаден още един градски център, наситен с културни ценности и подходящ за различни културни събития и срещи.
Резултат:
  • Опазване и социализация на културно-историческото наследство на регион Габрово;
  • Създаване на експозиция „Каменна пластика на открито”;
  • Експониране на закрити досега за публиката, строително-архитектурни и мемориални паметници от периода на Късната античност и Българското Възраждане, от фондовете на музеите;
  • Създаване на пространство за отдих и културна комуникация на гражданите и гостите на Габрово в централната градска част;
  • Дългосрочно включване на публиките в музейните изяви;
Връзки:
Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ и отпечатване на справочно - библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 - 2014” „ЧЕТИ Арт елементи за нова градска визия”