Проект: Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ и отпечатване на справочно - библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 - 2014”
Организация- изпълнител: Регионална библиотека „Априлов-Палаузов”
Партньори: Регионален исторически музей – гр. Габрово; Отдел „Държавен архив“ – Габрово към Дирекция „Териториален държавен архив“ - Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“
Стойност: 6859,54, от които 5485 от програма Култура
Описание:
Проектът имаше за цел да задоволи съвременните информационни нужди на потребителите като представи уникалната колекция „Местен печат”, която библиотеката притежава чрез библиографски описания и пълен текст в дигитални масиви.
Проектът осигури лесен, бърз и неограничен достъп чрез Интернет на потребителите в удобно за тях време и без значение на тяхното местоположение, отпада необходимостта от физически контакт с културните ценности, като едновременно с това се разшири кръгът от български и чуждестранни потребители, които се интересуват от печатното културно-историческо наследство на Габрово.
Едно от най-големите предимства на проекта бе фактът, че с неговата реализация ученици и студенти, докторанти, научни работници, историци, библиотекари, краеведи, журналисти, изследователи, лесно, бързо и удобно получиха достъп до периодичния печат (представен в пълен текст и библиографски описания), издаван в град Габрово и съхраняван във фонда на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” и фондовете на Регионален исторически музей, отдел „Държавен архив“ и Национален музей на образованието.
Резултати:
·         Създадена е WEB-базирана електронна библиотека с пълнотекстови дигитални копия на местни списания и вестници до 1944 г. - 50 заглавия дигитализирани издания от местния периодичен печат (около 2500 сканирани страници). Библиотеката привлича хора с натоварено ежедневие, с ограничено време или живеещи в други населени места в страната и извън нея, проявяващи интерес към писменото културно наследство на Габрово, което се потвърждава от факта, че до момента посещенията са 13 600.
·         Задоволяване на съвременните информационни нужди на потребителите чрез представянето на местни периодични издания в пълнотекстови информационни масиви и библиографска информация.
·         Бърз, лесен и неограничен достъп до печатното културно – историческо наследство на града и повишаване общественото доверие и интерес към библиотеката.
·         Създаване на първото по рода си справочно-библиографско издание за местния периодичен печат в помощ на всички, интересуващи се от печатното културно – историческо наследство на Габрово. Изданието включва 354 заглавия, излизали в периода 1872 – 2014 година: 278 вестници (112 от които единични листове и юбилейни вестници), 26 списания, 12 продължаващи издания и 38 бюлетина. То вече е част от фондовете на всички регионални библиотеки, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, библиотеката на БАН, на СУ „Св. Климент Охридски“, музеи, университетски и обществени библиотеки.
·         Запазване, съхранение и едновременно с това представяне на уникалната колекция „Местен печат”, която библиотеката притежава. Опазване и социализация на културно-историческото наследство на Габрово.
·         Създаване на иновативна е-услуга, предизвикваща интерес у потенциалните потребители. Мотивиране на потребителите да използват новите информационни технологии. Нов начин на обслужване на традиционните потребители.
·         Предпазване от унищожаване на физическите оригинали. Възможност да се оцени подобаващо стойността и уникалността на притежаваните колекции.
·         Създаване на условия за развитие и насърчаване на изследвания, свързани с региона.
 
Връзки:
Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ - http://e-lib.libgabrovo.com/
„Приеми ме на село“ – създаване на мрежа от приемни села в България Експозиция „Каменна пластика на открито”