Адрес: Габрово 5300, пл. „Възраждане“ № 23
Тел: 066/807 101

 

Регионална библиотека “Априлов - Палаузов” – Габрово е най-голямата обществена библиотека в област Габрово, една от първите през Възраждането (1861).

Библиотеката предоставя свободен, равнопоставен и неограничен достъп на гражданите на община Габрово и Габровска област до информационни източници, продукти и услуги – книги, периодични издания, аудиовизуални медии и др.; осигурява достъп до външни и собствени електронни бази данни и Интернет.  Събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечен фонд и библиографска информация. Притежава фонд от над 250 000 библиотечни единици. Извършва библиотечно – информационно обслужване на деца и възрастни, включително чрез междубиблиотечно заемане, поддържа архив на краеведския печат и литература, съхранява значителна част от националното книжовно наследство, осигурява онлайн достъп до електронните си каталози и други собствени бази данни чрез интернет страницата си и предоставя дистанционни услуги на своите потребители. Онлайн услугата „Моята библиотека” предлага достъп до личен читателски картон с информация за заета литература, презаписване и възможност за заявяване на търсени заглавия. РБ «Априлов – Палаузов» е методичен център за библиотеките в региона - извършва координационна, експертно – консултантска и квалификационна дейност, събира и обработва статистическа информация. В библиотеката се организират безплатни обучения за информационна грамотност, програмиране с роботи Finch и роботизирани играчки  Bee Bott.

Екипът на библиотеката работи активно за постигане на европейски стандарти, създава успешни партньорства; разработва и изпълнява над 30 различни програми и проекти, най-големият от които е „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“ по програма BG-08 “Културно наследство и съвременни изкуства” в партньорство с Регионален историческимузей - Габрово за създаване на дигитални центрове в двете институции, финансиран от Европейското икономическо пространство на стойност 199 884 евро, а един от най-успешните е „Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Габровски периодичен печат”, съфинансиран по програма „Култура” на Община Габрово.

Започнала с един сандък книги, събрани от будни габровци през далечната 1861 година, запазила възрожденския стремеж към знание и просвета, днес, в двадесет и първи век, библиотеката е модерен информационен център, предлагащ на своите потребители достъп до достиженията на световната литература и култура, електронна информация, възможности за самообразование и социални контакти; място за срещи с книгата и духовно общуване.

На 26 октомври 2011 г. по повод своята 150-годишнина библиотеката е отличена с Почетния знак на Габрово за изключителен принос в културното и образователно дело в града. Номинирана е от Българската библиотечно – информационна асоциация за „Библиотека на годината 2011“ и „Библиотека на годината 2016“.

Носител е на престижната Национална награда „Христо Г. Данов“ 2017 за принос в българската книжовна култура в категория „Библиотеки и библиотечно дело”.

През 2018 година библиотеката е отличена с приза „Библиотека на иновациите“ от  образователната платформа „Уча.се“.

 

Национален музей на образованието Драматичен театър „Рачо Стоянов“