Адрес: Габрово 5300, ул. „Априловска” № 15
Тел: 066/800770; 800440; 806461
е-mail: nmo@abv.bg
www.nmogabrovo.com

Националният музей на образованието се намира в западното крило на историческата сграда на Априловска гимназия, паметник на културата с национално значение. Създаден през 1974 година, той е единственият специализиран музей, който представя развитието на българската просвета и образование от IX век до наши дни.

Музеят притежава над 180 000 движими културни ценности.

Тук се съхраняват богатите колекции „Учебници от Възраждането до наши дни”, „Училищни уреди и апарати“, „Училищни печати“, „Училищни знамена”; библиотеката на Габровското училище, личната библиотека на Васил Априлов от 233 книги, много от които библиографска рядкост.  

Специализираната библиотека съдържа над 32 000 тома педагогическа, историческа, справочна литература, редки и уникални издания, речници и енциклопедии. 

Музеят разполага с 4 експозиционни зали, зала за временни изложби и 5 възстановки на: килийно училище, детска градина от края XIX век, първото новобългарско училище ­- Габровското, кабинет по естествени науки, класна стая от 20-те – 70-те години на ХХ век. Оформен е кът „Учебен кинематограф”.

Външната експозиция „Алея на знанието” обогатява музейния разказ. 

Кинозалата на музея е подходящо оборудвана за провеждане на  събития и дейности, свързани с Националния център „Музейно училище“ към НМО -  срещи, семинари, конференции в помощ на педагогическите специалисти за ползване на музейния фонд и културното наследство в неформалния образователен процес.

Музеят предлага маршрути с екскурзоводни беседи "Пътеки на знанието", образователни програми, тематични беседи и лекции, панорама на образователни филми и мултимедийни презентации.

Информация за текущите събития в НМО – Габрово може да намерите на сайта www.nmogbrovo.com и във Фейсбук страницата на музея.

 

Регионален исторически музей Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“