Адрес: Габрово 5300, ул. „Николаевска“ № 10
Тел: 066/809767
 
 

Началото на музея се поставя с първата историческа сбирка в Априловската гимназия от 1883 година, инициатива на директора на гимназията Райчо Каролев.

Днес той се помещава в красива барокова сграда – недвижима културна ценност, дело на големия български архитект Никола Лазаров, построена през 1904 година. Богатата му колекция включва 100 000 фондови единици от епохата на палеолита, късноантичната цивилизация по тези земи (IV – VI в. пр. н. е.), Първото и Второто българско царство, османското владичество, Възраждането, индустриалния подем до наши дни. Сред ценните му експонати са: хладно и защитно въоръжение на габровските дервентджии от османския период, най-пълното от музеите в България сокайно забраждане, първата българска банкнота от 20 лева,  знамето на първата фабрика в Княжество България след Освобождението – единственото фабрично знаме запазено в българските музеи и други.


Адрес: Габрово 5300, ул. „Опълченска“ № 8
Тел: 066/ 806905
 

Дечковата къща е недвижима културна ценност – постоянна експозиция „Градски бит от края на ХІХ до 40-те години на ХХ век“ на РИМ-Габрово. Тя е единственият запазен паметник на представителната възрожденска жилищна архитектура в Габрово. Експозицията показва промените, които настъпват в градския бит в резултат на европейското влияние. В нея са обособени кухня, трапезария, кьошк, спалня, салон на габровската мода, където е показана е представителна част от съхранения в Регионален исторически музей Габрово масив от културни ценности, между които се отличават забележителни уникати.

Художествена галерия „Христо Цокев“ Национален музей на образованието