Адрес: Габрово, ул. “Николаевска” № 10
Тел: 066/809767
 

Началото на музея се поставя с първата историческа сбирка в Априловската гимназия от 1883 година, инициатива на директора на гимназията Райчо Каролев.

Днес той се помещава в красива барокова сграда – недвижима културна ценност, дело на големия български архитект Никола Лазаров, построена през 1904 година. Богатата му колекция включва 100 000 фондови единици от епохата на палеолита, късноантичната цивилизация по тези земи (IV – VI в. пр. н. е.), Първото и Второто българско царство, османското владичество, Възраждането, индустриалния подем до наши дни. Сред ценните му експонати са: хладно и защитно въоръжение на габровските дервентджии от османския период, най-пълното от музеите в България сокайно забраждане, първата българска банкнота от 20 лева,  знамето на първата фабрика в Княжество България след Освобождението – единственото фабрично знаме запазено в българските музеи, и други.