Ивелин Стоянов Стоянов

Дата на раждане:  12.10.1962,  гр. Дряново

Семейно положение: Женен, със син и дъщеря.

 

Образование: Завършил ТУ Габрово 1988г. Магистър, инженер “Електронна техника и микроелектроника“.

 

Допълнителни квалификации:

  • Народен представител в 46-тото Народно събрание.
  • Зам. областен управител на област Габрово - от  януари до август 2022г.
  • Четири мандата е общински съветник в Общински съвет-Габрово.

 Професионален опит:   

  • Инженер катедра  „Контролно, измервателни прибори  и автоматика“ в ТУ Габрово.
  • Участие в научноизследователски разработки.
Иван Иванов Мирослав Симеонов