ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

Роден на 28.06.1965г.

Женен с едно дете и едно внуче.

Образование

Висше 1993 г., Технически  университет  Габрово

  • Основна специалност: Инженер „Уредостроене“

Втора специалност: Проектант ЕАСТ /Електротехника, автоматика, съобщителна техника/ - КИИП

  •  ППП /Пълна проектантска правоспособност/, член на КИИП

 

От 1997г. работи в собствен частен бизнес в сферата на системи за сигурност. От 2001г. е управляващ съдружник във фирма „Контракт инженеринг“ ООД.

 

Учредител на ПП „Да, България“ и Председател на местна организация на ПП „Да, България“ в Габрово.

За контакти:

Тел. 0888732591  

ivstiv@abv.bg

Ивелин Стоянов