Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по договор с Министерство на младежта и спорта за реализацията на проект „Обновяване на трибуни за зрители на стадион „Христо Ботев“, гр. Габрово“

Решение № 231

Приемане промени по бюджета на Община Габрово за 2022 г. и увеличаване на капитала на „Общински пътнически транспорт” ЕООД – Габрово

Решение № 232

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД

Решение № 233

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 17 от 29.12.2022 г.