Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свикано Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД

Решение № 211

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 15 от 24.11.2022 г.