Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свикано Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД

Решение № 211

Приложение №1