Определяне на представител на Община Габрово в комисията за изработване на областната здравна карта

Решение № 78

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 7 от 26.05.2022 г.