Определяне на представител на Община Габрово в комисията за изработване на областната здравна карта

Решение № 78

Приложение №1