На 27 април, в 16.30 часа изтече крайният срок за кандидатстване в първата сесия за съфинансиране на проекти по Програма Култура на Община Габрово – 2020 година.

Постъпилите проекти са общо дванадесет. Четири културни института, две читалища и 6 неправителствени организации и фирми се състезават за средства, с които да реализират своите идейни предложения по Приоритет 1: 160 години Габрово град.

По този приоритет Програмата предвижда подкрепа за създаването, развитието и разпространението на събития и културни продукти, които представят Габрово, неговата култура и история, духа на града и спецификите на неговите хора пред местни, регионални, национални и международни публики.

Със заповед на кмета на Община Габрово ще бъде назначена Експертна комисия, която да разгледа административното съответствие и допустимостта на кандидатите и техните проекти, а след приключване на работата й – актуализиран състав на Експертната комисия с външни експерти ще извърши оценка на качеството на проектните предложения.

 

Скулптурната фигура на Александър Керков – вечният музикант е готова В надпреварата по Програма Култура продължават 11 проекта