Един проект отхвърли експертната комисия на Програма Култура, която оценяваше внесените предложения за административна допустимост. По този начин общият брой на проектните предложения, които очакват съфинансиране в първата сесия за 2020 година, обявена от Община Габрово, остават 11.

Към втори етап на класирането не продължава проект, който не отговаря на изискването по чл. 11, т. 3 – „административни и управленски разходи, в това число възнаграждение на екипите за управление на проекта – до 5 % от исканата сума.“ от Правилник за съфинансиране на проекти по Програма Култура от бюджета на Община Габрово.

Скулптурната фигура на Александър Керков – вечният музикант е готова Класиране на проектните предложения по Програма Култура