Адрес: гр. Габрово, ул. „Любен Каравелов” № 32

Директор: Татяна Трикова

Тел.: 066 806 610

E-mail: cdg_slynce@mail.bg

Web-site: www.dgslynce-gabrovo.com

Facebook страница: ЦДГ Слънце Габрово

Работно време ДГ „Слънце”: 06.30 - 18.30 ч.

ДГ „Слънце” е открита през месец януари 1966 г., с името „9 септември”. По решение на Общински съвет Габрово, през 1998 г. детска градина „Слънце” е обединена с детска градина „Република“. Към днешна дата, ДГ „Слънце“ - гр. Габрово разполага с отлична материална база. Разположена е в две сгради - основната е напълно обновена и реновирана през 2013 г. по Европейски проект „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност” на Община Габрово, а новият корпус отворил врати на 01.09.2015 г., е единствената в страната сертифицирана сграда тип „Пасивна къща”.

ДГ ”Слънце” разполага с оборудван и модерен физкултурен салон, интерактивна стая, просторни и светли стаи за игри с прилежащи към тях санитарни помещения , спални помещения. В дворните площи са обособени площадки за игри на открито, отговарящи на всички изисквания за безопасност- ударопоглъщащи настилки, спортни уреди и съоръжения съобразени с възрастта на децата.

За учебната 2019/2020 г. функционират 7 групи с общо 182 деца, разпределени по възрасти, както следва:

ДГ „Слънце” 1

 1 първа група – 26 деца

 1 втора група – 26 деца

 1 подготвителна група – 5 годишни – 26 деца

 1 подготвителна група – 6 годишни – 25 деца

ДГ „Слънце” 2

 1 и 2 смесена група – 27 деца

 1 подготвителна група – 5 годишни – 27 деца

 1 подготвителна група – 6 годишни – 25 деца

 

В детската градина е създаден благоприятен психологически климат, позитивна, здравословна, интерактивна и подкрепяща образователна среда за възпитание на уважение и толерантност между децата, като педагогическия екип се съобразява с личността на детето, развива неговата индивидуалност и интереси.

В детската градина се работи по проект ”Интерактивна детска градина”, проект ”Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово”, проект „Екология на детството- иновативен модел за формиране на еко(био)центрично поведение у деца от 3 до 7 годишна възраст ”, проект ”Училище за родители”. Всяка от детските групи работи по разработен Механизъм за взаимодействие с родители.

За отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на децата се грижат 15 учители и 13 обслужващ персонал. В ДГ „Слънце“ работят 3 учители с І ПКС, 3 учители с ІІ ПКС , 6 учител с IV ПКС и 3 учители с V ПКС, които имат ясна мотивация за дейността си, притежават знания, умения, нагласи за творческа работа и потребност от личностно развитие и усъвършенстване, хора с поглед в бъдещето.

Екипът на ДГ „Слънце“ с ентусиазъм и желание работи по посока на превръщане на детската градина в едно уникално и удивително място, изключително приятно и интересно за децата и времето прекарано от тях тук да бъде приказно и необикновено.